Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Inteligentné technológie
v službách bezpečnosti

Bezpečnosť

Signalizácia núdzového brzdenia

ESS – Emergency Stop Signal

Upozornenie na vychyľovanie do strán

VSW - Vehicle Sway Warning

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

LDP - Lane departure prevention

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

LDW – Lane Departure Warning

Dvojkamerový brzdový asistent

DCBS – Dual Camera Brake Support

Asistent zjazdu z kopca

HDC - Hill Descent Control

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

HHC - Hill Hold Control

Signalizácia núdzového brzdenia

Signalizácia núdzového brzdenia sa spustí automaticky v prípade, že dôjde k náhlemu stlačeniu brzdového pedála pri jazde rýchlosťou nad 55 km/h.  Vtedy sa rozblikajú výstražné svetlá, aby varovali pred nebezpečenstvom autá idúce vzadu.

1. Náhle zabrzdenie pri rýchlosti nad 55 km/h.

2. Automaticky sa rýchlo rozblikajú výstražné svetlá.

3. Zmiernenie tlaku na brzdový pedál blikajúce výstražné svetlá vypne.

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Pri vyššej rýchlosti ako 60 km/h systém analyzuje dráhu vozidla. Ak zaznamená, že sa auto začína vychyľovať do strany, napríklad z dôvodu vašej ospalosti, aktivuje zvukovú a vizuálnu signalizáciu.

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

Keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou od 60 do 160 km/h, funkcia využíva monokulárnu kameru na rozpoznávanie hraníc jazdného pruhu. Ak vyhodnotí, že opustenie pruhu je pravdepodobne neúmyselné, automaticky vám pomáha vrátiť auto naspäť do jazdného pruhu ovládaním natočenia volantu cez systém elektrického posilňovača riadenia.

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Pri rýchlosti od 60 km/h systém predvída trasu vozidla a upozorní vás na to na displeji a pomocou indikátora, ako aj vibrovaním volantu.

Dvojkamerový brzdový asistent

Dve kamery rozpoznávajú vozidlá, chodcov a jazdné pruhy pred vozidlom rovnako, ako to robí ľudské oko. Na základe rôznych informácií, ktoré tieto kamery zaznamenávajú, systém pomáha predchádzať zrážkam, príp. zmierniť ich následky pomocou výstrahy a automatického brzdenia.

1. Výstraha

Keď systém určí, že existuje riziko zrážky, zapne sa alarm a na prístrojovom paneli sa rozsvieti svetlo.

2. Automatické pribrzďovanie

Ak sa zvýši riziko zrážky, vozidlo začne automaticky zľahka brzdiť a zapne sa výstražná signalizácia, ktorá vodiča upozorňuje na to, aby sa pokúsil zrážke zabrániť.

3. Brzdový asistent

Ak bolo aktivované výstražné brzdenie a vodič zošliapne brzdu, aktivuje sa brzdový asistent a vozidlo začne brzdiť prudšie.

4. Automatické brzdenie

Keď systém vyhodnotí, že sa riziko zrážky ešte viac zvýšilo, automaticky sa aktivuje silné brzdenie v snahe predísť zrážke alebo zmierniť jej následky.

Asistent zjazdu z kopca

Ak vozidlo pri schádzaní strmých svahov vyhodnotí, že spomaľovanie samotnou motorovou brzdou nie je postačujúce, automaticky pribrzdí a začne regulovať rýchlosť vozidla. Funkcia reguluje rýchlosť aj bez zošliapnutia brzdového pedála, aby ste sa vy mohli sústrediť na riadenie. Automatické brzdenie obmedzuje rýchlosť vozidla na cca 10 km/hod.

1. Bez asistenčného systému pre zjazd z kopca

2. S asistenčným systémom pre zjazd z kopca

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

Pomocný systém pre rozjazd do kopca dočasne zabraňuje (až na cca 2 sekundy) posunu automobilu smerom dozadu pri presúvaní nohy z brzdového pedála na plynový pedál, a tak zabraňuje nepríjemnej kolízií na cestách.  

1. Bez asistenčného systému pre rozjazd do kopca

2. S asistenčným systémom pre rozjazd do kopca

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.